Krigsvoll Holding AS – Mellbye AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Verktøy, maskiner, lås og beslag

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.09.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Krigsvoll Holding AS (org. nr. 960691210) kjøper Mellbye AS (org. nr. 931037161)