Kristiansand Dyrepark AS – Piratprodukter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Temapark

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.11.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kristiansand Dyrepark AS (org. nr. 920165931) erverver 100 % av aksjene i Piratprodukter AS (org. nr. 990919909)