Krogh Optikk Øyehelse AS – Hansson Synssenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Detaljsalg av briller og relaterte varer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.09.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Krogh Optikk Øyehelse AS (org. nr. 987558121) erverver 65 % av aksjene i Hansson Synssenter AS (org. nr. 866897972) og vil etter transaksjonen eie alle aksjene i selskapet