Kronen Holding AS – Jæren Hotell Drift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hotellvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.08.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kronen Holding AS (org.nr. 989249770) oppkjøp av Jæren Hotell Drift AS (org.nr. 979578482)