Kruse Smith Entreprenør AS – ECOBygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygg og anlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kruse Smith Entreprenør AS (org.nr. 916050445), oppkjøp av ECOBygg AS (org.nr. 918031448)