Kruse Smith Entreprenør AS – Skutle AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygg og anlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.02.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kruse Smith Entreprenør AS (org.nr. 916050445), oppkjøp av Skutle AS (org.nr. 944624155)