KS Nordsjøferger – Fjord Line AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: fergetjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

KS Nordsjøferger (org.nr. 985 199 450), kjøp av 54,4 prosent av aksjene i Fjord Line AS (org.nr. 910 310 895).Meldt til Konkurransetilsynet