KSB Aktiengesellschaft – Lindflaten AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pumper, ventiler og strømningsmålere

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.08.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

KSB Aktiengesellschaft (tysk org.nr. HRB 21016), oppkjøp av Lindflaten AS (org.nr. 813938022)