Kuhn Group SAS – Kverneland Group Geldrop B.V

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg av emballasje til høyballer, høygafler og annet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.01.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kuhn Group SAS (org. nr. 2008B2615, Frankrike) erverver alle aksjene i Kverneland Group Geldrop B.V (org. nr. 17003863, Nederland)