Kuoni Scandinavia AB – Reisetorget AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: charterreiser og individuelle reiser/gruppereiser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kuoni Scandinavia AB (NUF, org.nr. 980 061 299), oppkjøp av 70 prosent av aksjene i Reisetorget AS (org.nr. 980 459 519).Meldt til Konkurransetilsynet