Kvartetten Mat AS – Ica Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kvartetten Mat AS (org.nr. 988 145 580), oppkjøp av virksomhet, varebeholdning og drift av to butikkfilialer i Ica Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Stavern og Rimi Tjølling.Meldt til Konkurransetilsynet