Kvaty 67 AS – Noratel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: De involverte foretak produserer henholdsvis helsekostprodukter og svakstrømstransformatorer. Det antas å ikke være noen overlappende områder

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kvaty 67 AS (org.nr. 978 209 933), oppkjøp av Noratel AS (org.nr. 914 672 015).Meldt til Konkurransetilsynet