Kverneland Bil Egersund AS – Ullern Bil AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg og service av biler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.09.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kverneland Bil Egersund AS (org.nr. 877047822) kjøper 70 % av aksjene i Ullern Bil AS (org.nr. 917109109)