Kverneland Lavpris AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kverneland Lavpris AS (org.nr. 988 077 860), oppkjøp av virksomhet, varebeholdning og drift av butikkfilial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Kverneland.Meldt til Konkurransetilsynet