Kverva AS – Steinsvik Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Havbruk, utstyr til skipsindustri og offshore-industri, vannteknologi

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Kverva AS (org.nr. 960 329 856) overtar 50 % av aksjene i Steinsvik Group AS (org.nr. 987 034 629), og vil dermed oppnå enekontroll over selskapet