Kverva AS – Steinsvik Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produkter og løsninger til havbruksbedrifter, maritime næringer og olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.01.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Kverva AS (org.nr. 960329856) erverver felles kontroll i Steinsvik Group AS (org.nr. 987034629).