Kvestor Vika AS og Consis Vika AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor regnskapsføring, lønnstjenester og fakturering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.09.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Kvestor Vika AS (org.nr. 956 367 573) og Consis Vika AS (org.nr. 851 721 932).Meldt til Konkurransetilsynet