Kyanite Investment Holdings Pte. Ltd. – Keppel Corporation Limited

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skipsbygging og marinekonstruksjoner offshore

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.01.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Temasek Holdings (Private) Limited oppnår kontroll i målselskapet ved at Kyanite Investment Holdings Pte. Ltd.(org.nr. 201931922E Singapore) kjøper ca 30 % av aksjene i Keppel Corporation Limited (org.nr. 196800351N Singapore)