Kynningsrud Fundamentering AS – Båsum Boring AS / Båsum Boring Trøndelag AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Brønnboring, gjennomboring/mikrotunnelling for VA ledninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Kynningsrud Fundamentering AS (org.nr. 982 310 709) gjennom kjøp av 70-75 % av aksjene erverver kontroll over Båsum Boring AS (org.nr. 976 138 805) / Båsum Boring Trøndelag AS (org.nr. 974 531 623)