L.O.G Holding AS ( under stiftelse ) – L.O.G AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av produkter til gartnerinæringen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.01.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

L.O.G Holding AS ( under stiftelse ) erverver aksjer i L.O.G AS (org. nr. 983473997)