LAB AS – Helgesen Tekniske Bygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Oppføring av industri- og lagerbygg, kjøpesentre og kontorbygg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.09.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

LAB AS (org.nr. 880 376 152) erverver 70 % av aksjene i Helgesen Tekniske Bygg AS (org.nr.  920 298 786)