Lagercrantz Group AB – El Produkter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Belysning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.12.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Lagercrantz Group AB (reg nr 556282-4556, Sverige) kjøper 100 % av aksjene i El Produkter AS (org nr 994847120)