Lagercrantz Group AB – Vanpee Norge AS / Vanpee AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Belysningskomponenter. Lysstyringssytemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.07.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Lagercrantz Group AB (svensk org.nr. 556282-4556) kjøper Vanpee Norge AS (org.nr. 976286324) og Vanpee AB (svensk org.nr. 556084-5975)