Lagrummet April nr 59 AB – Nimbus Boats AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for maritime elektroniske produkter og fritidsbåter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lagrummet April nr 59 AB (svensk org.nr. 556435-0683), kjøp av samtlige aksjer i Nimbus Boats AB (svensk org.nr. 556195-3364).Meldt til Konkurransetilsynet