Lambertsson Norge AS – Kranor AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for kraner og heiser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lambertsson Norge AS (org.nr. 985 129 738), oppkjøp av Kranor AS (org.nr. 976 313 062).Meldt til Konkurransetilsynet