Lammhults Design Group AB – Fora Form AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Møbler til kontorsegmentet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.09.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Lammhults Design Group AB (org. nr. 556541-2094, Sverige) erverver 100 % av aksjene i Fora Form AS (org. nr. 986581421)