Lamminkäinen Norge AS – Asfalt Remix AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rehabelitering og vedlikehold av vei

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.04.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lamminkäinen Norge AS (org. nr. 983065309) erverver 75 % av aksjene i Asfalt Remix AS (org. nr. 974229951)