Landteknikk AS – Maskon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Prosessutrustning, automasjonsløsninger og driftsmateriell til næringsmiddelindustrien.Automatiseringssystemer til industriell produksjonsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Landteknikk AS (org.nr. 988015024) erverver 50% av aksjene i Maskon AS (org.nr. 961353998)