Landteknikk AS – Optimove AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for prosessutrustning, automasjonsløsninger og driftsmateriell, samt robotiserings- og materialhåndteringsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Landteknikk AS (org.nr. 988 015 024), kjøp av 50 prosent av aksjene i Optimove AS (org.nr. 984 461 577).Meldt til Konkurransetilsynet