Langset AS – Aukra-Midsund Offshore AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Trykktanker og varmevekslere

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.03.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Langset AS (org. nr. 986814795) kjøper Aukra-Midsund Offshore AS (org. nr. 939083197)