Lännen Tehataat Plc – Maritim Food AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sjømat

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.02.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lännen Tehataat Plc (finsk org.nr. 0197395-5), oppkjøp av Maritim Food AS (org.nr. 959738769)