Lantmännen Ceralia AB – Rieber & Søn ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pastaproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.10.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lantmännen Ceralia AB (org. nr. 556017-2222, Sverige) erverver virksomheten knyttet til markedsføring, produksjon og salg av pastaprodukter under navnet Sopps fra Rieber &amp»»»