Lærdal kommune – Stuvane Kraftverk

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kraftproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.10.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Lærdal kommune (org. nr. 954681890) overtar Stuvane Kraftverk