Læringsverkstedet AS – Grenland Barnehagedrift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Barnehagedrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.05.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Læringsverkstedet AS (org.nr. 878620852) erverver 100% av aksjene i Grenland Barnehagedrift AS (org.nr. 989645110)