Læringsverkstedet AS – Idrettsbarnehage AS/Idrettsbarnehage Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Barnehagedrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.05.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Læringsverkstedet AS (org.nr. 878620852) kjøper 100% av aksjene i Idrettsbarnehage AS (org.nr. 993419818)  og Idrettsbarnehage Eiendom AS (org.nr. 992119144)