Låsgruppen AS – B&T Låsservice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Låsesmedvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.05.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Låsgruppen AS (org. nr. 977023637) kjøper samtlige aksjer i B&T Låsservice AS (org. nr. 964488819)