Lean Invest AS – NTE-Allianse Adcom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-markedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lean Invest AS (org.nr. 982 366 798), kjøp av 51 prosent av aksjene i NTE-Allianse Adcom AS (org.nr. 964 091 277).Meldt til Konkurransetilsynet