Leif Hübert AS – Norsk Stål AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Grossist- og distribusjonsvirksomhet for stål

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.06.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Leif Hübert AS (org.nr. 979173822) erverver enekontroll i Norsk Stål AS (org.nr. 959493715)