Lekolar Holding Norge AS – S. Galtung Sætvedt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Møbler. Leker. Spill. Utelekeplassutstyr. Formingsmateriell. Tekstil. Hobby

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.07.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lekolar Holding Norge AS (org.nr. 990999023), oppkjøp av S. Galtung Sætvedt AS (org.nr. 986296107)