Lerøy Seafood Group ASA – Aurora Salmon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: oppdrett og foredling av laks og ørret

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lerøy Seafood Group ASA (org.nr. 975 350 940), oppkjøp av Aurora Salmon AS (org.nr. 985 940 460).Meldt til Konkurransetilsynet