Lerøy Seafood Group ASA – Bjørsvik Settefisk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: settefiskmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lerøy Seafood Group ASA (org.nr. 975 350 940), kjøp av 90 prosent av aksjene i Bjørsvik Settefisk AS (org.nr. 937 462 581).Meldt til Konkurransetilsynet