Lerøy Seafood Group ASA – Hydrotech Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: fiskeoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lerøy Seafood Group ASA (org.nr. 975 350 940), kjøp av 57,3 prosent av aksjene i Hydrotech Gruppen AS (org.nr. 965 831 436).Meldt til Konkurransetilsynet