Leuthen Mat AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.08.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Leuthen Mat AS (org.nr. 987 789 654), overtakelse av varebeholdning og drift av butikkfilial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Leuthenhaven.Meldt til Konkurransetilsynet