Lifco AB – Note AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektronikkprodukter. Design av mønsterkort for elektronikkindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Lifco AB (org nr 556465-3185 Sverige) erverver Note AB (org nr 556408-8770 Sverige)