Lifco AB – Oriola OY

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dentalprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lifco AB (svensk org.nr. 556465-3185) og Oriola OY (finsk org.nr. 0112282-7) oppretter et fellesforetak for sine dentalvirksomheter, hvor Lifco AB skal eie 70% og Oriola OY 30% av aksjene