Life AS – Brits Helsekost AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: helsekostmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Life AS (org.nr. 989 874 896), overtakelse av to filialer (innmatsalg) fra Brits Helsekost AS (org.nr. 878 650 492), henholdsvis Brits Helsekost Madlatorget og Brits Helsekost Hillevåg.Meldt til Konkurransetilsynet