Lindbak AS – Unicom Kontorsenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kontorutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.11.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lindbak AS (org. nr. 982313821) kjøper 70 % av aksjene i Unicom Kontorsenter AS (org. nr. 985281823)