Linjebygg Offshore AS – Vertech Offshore AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: modifikasjons- og utskiftingsarbeid i fakkelbrennere

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Linjebygg Offshore AS (org.nr. 929 768 396), kjøp av 63 prosent av aksjene i Vertech Offshore AS (org.nr. 983 067 808).Meldt til Konkurransetilsynet