Linstow AS – Romerrike Helsebygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsdrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.05.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Linstow AS 8org. nr. 982354400) erverver 100 % av aksjene i Romerrike Helsebygg AS (org. nr. 985227985)