Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS – IF Skadeforsikring NUF (porteføljen innen ITP)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pensjonsforsikring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.10.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS (org.nr. 959 922 659) overtar porteføljen innen ITP fra IF Skadeforsikring NUF (org.nr. 981 290 666)